Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Ο Διοδώρος Σικελιώτης για τον Αλέξανδρο

Ο Διοδώρος Σικελιώτης, γράφει για τον Αλέξανδρο
17η βίβλος

Αυτός ο βασιλιάς κατόρθωσε με την σύνεση και την ανδρεία του να ξεπεράσει με το μέγεθος των έργων του όλους τους βασιλιάδες που παραδίδονται από την μνήμη, από την απαρχή των αιώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: